Search This Blog

Tuesday, August 28, 2012

Edukasyon sa Pagpapakatao III: Solidarity at Subsidiary


TUESDAY  August 28,2011             10:00 – 11:00
WEDNESDAY August 29, 2011      10:00 – 11:00
THURSDAY August 30,2011           10:00 – 11:00

Edukasyon sa Pagpapakatao

LC. 2.2 Napapahalagahan na ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihang  panlahat.
                 I.           
A. Nagbibigyang halaga ang prinsipyo ng solidarity at subsidiary sa paggamit ng kabutihang panlahat.
B.  Naipapaliwanag ang kahulugang  prinsipyo at ang naidudulot ng pagkakabuklod at     pagbabalikatan sa lipunan.
C.   Nakagagawa ng mga hakbang at paraan upang patuloy na maisabuhay ang prinsipyo tungo sa pagkamit ng kabutihang panlahat.

Thursday, August 23, 2012

Edukasyon sa Pagpapakatao III: Makatao at Maunlad na Lipunan Kalooban ng Diyos


Thursday – August 16, 2011
Monday - August 20, 2012 (End of Ramadan) - No Classes
Tuesday - August 21, 2012 (Ninoy Aquino Day) - No Classes
Wednesday – August 22, 2011
Thursday- August 23, 2012

Edukusyon sa Pagpapakatao
LC 2.1
               Naipaliliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihang panlahat
                 I.                    A . Naipaliliwanag ang mga salik sa paghubog ng makatao at maunlad na lipunan
        B.  Nasusuri ang pangunahing simulain sa paglikha ng makataong panlipunan

Popular Posts

Follow by Email

There was an error in this gadget

Translate