Search This Blog

Tuesday, August 28, 2012

Edukasyon sa Pagpapakatao III: Solidarity at Subsidiary


TUESDAY  August 28,2011             10:00 – 11:00
WEDNESDAY August 29, 2011      10:00 – 11:00
THURSDAY August 30,2011           10:00 – 11:00

Edukasyon sa Pagpapakatao

LC. 2.2 Napapahalagahan na ang tunay na layunin ng lipunan ay ang kabutihang  panlahat.
                 I.           
A. Nagbibigyang halaga ang prinsipyo ng solidarity at subsidiary sa paggamit ng kabutihang panlahat.
B.  Naipapaliwanag ang kahulugang  prinsipyo at ang naidudulot ng pagkakabuklod at     pagbabalikatan sa lipunan.
C.   Nakagagawa ng mga hakbang at paraan upang patuloy na maisabuhay ang prinsipyo tungo sa pagkamit ng kabutihang panlahat.

               II.          Nilalaman
Paksa : Aralin 2
            Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiary
Sanggunian: Gulo ng Buhay III ph. 6-10
Kagamitan: Pahayagan, tsart, Larawan, puzzle
Pagpapahalagang lilinangin > Pagkalinga, pagtutulungan
              III.          Pamamaraan
A.     Pagganyak : 
               Pagtuunan ng pansin.
               Ang solidarity ay kailangan ng ating lipunan sa pagpapahalaga ng sambayan.
               Subsidiary ang kailangan.
B.     Gawain:
               Basahin at ibigay ang kahulugan ng solidarity at subsidiary sa ph.6
               Interes
               Responsibilidad
C.     Pagsusuri:
1.      Ilarawan angisang mabuting pamayanan.
2.      Bakit mahalaga rito ang pagkakaroon ng mabuting katangian?
3.      Ano , ipaliwanag ang prinsipyo ng solidarity.
4.      Ano naman ang prinsipyo ng subsidiary?
5.      Paano ang mga ito makakatulong sa pag-unlad ng sarili,pamilya at pamayanan?
D.     Paghahalaw tuon : Unawain
Ang prinsipyo ng solidarity at subsidiary ay mahalaga sa pagpundar ng isang matibay at matatag na pamilya at pamayanan.
Makatutulongang mga ito sa mabilis na pagsulong at ikakatagumpay ng komunidad.
Ang pagpapahalagang kaugnay nito ay dapat nating isabuhay at isapuso.
E.      Paglalapat= Pagsasabuhay
1.      Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng prinsipyo ng solidarity at subsidiarity?
2.      Anong tulong ang maibibigay sa inyo ng prinsipyo ng solidarity at subsidiarity?
a)      Maruming pamayanan
b)      Tamad na lider
c)      Magkaaway na magkapitbahay
d)      Gangwar sa inyong lugar
e)      Laganap na bisyo
3.      Magkwento sa prinsipyo ng solidarity at subsidiarity
Pumili:
        Ang pamayanan at ang aking pamilya
        Lider ng pamayanan
        Kabataan para sa solidarity at subsidiarity
F.      Pagpapatibay: Mga pagpapahalagang kaugnay ng Solidarity at Subsidiarity.
a)      Pakikipagkapwa – tao
b)      Pagkakaisa
c)      Interes
d)      Pagiging  responsible
e)      Matatag na samahan

              IV.          Pagtataya
1.      Gumawa ng sanaysay sa isangbuong papel. Pumili ng isa sa tatlong paksa:
a)      Pagiging lider ng pamayanan
b)      Ang pamayanan at aking pamilya
c)      Kabataan para sa solidarity at subsidiarity
               V.          Kasunduan/ Takdang aralin
1.      Ibigay ang tinutukoy ng pahayag
a)      Pamayanan
b)      Pagpapahalaga
c)      Solidarity
d)      Prinsipyo
e)      Subsidiarity
2.      Ibigay ang kahulugan
a)      Karapatan
b)      Lipunan
3.      Gaano kamahal ang ating karapatan?

2 comments:

  1. Wala naman yung meaning ng Solidarity at Subsidiary. -__-

    ReplyDelete
  2. Thanks. It's very helpful. Thanks for the ideas.

    ReplyDelete

Popular Posts

Follow by Email

Translate